รับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

โพสต์2 ก.พ. 2557 20:26โดยนายสุโขทัย ทองกลม


วันที่ 31 มกราคม 2557 นางสาวดวงแข จงเจริญ และนางสาวสายใจ บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม 8
ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ณ 
หอประชุมสุทินศักดิ์Comments