รับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

โพสต์26 ม.ค. 2557 20:10โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ 15 มกราคม 2557 นางสาวดวงแข จงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพม 8 ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ณ ห้องมัลติมีเดีย

Comments