ประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

โพสต์8 พ.ย. 2556 06:00โดยนายสุโขทัย ทองกลม


สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รับสมัครประกวดห้องสมุดดีเด่น ปี ๒๕๕๖ หมดเขต ๑๕ ธ.ค.๕๖ รายละเอียดที่แนบรวม ๒ ไฟล์
สิ่งที่แนบมาด้วย: 
504711.doc 
504712.doc