ประชุมสัญจรบุคลากรโรงเรียนในฝัน ครั้งที่ ๗ (โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา)

โพสต์7 ก.พ. 2556 19:07โดยนายสุโขทัย ทองกลม
เตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยม
วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายชนะ อปราชิตา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา นายชัชวาลย์ โล่สุวรรณ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประปชุมสัญจรบุคลากรโรงเรียนในฝัน ครั้งที่ ๗ โดยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้ดำเนินการประชุมสัญจรฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยม ที่นักเรียนเป็นผู้นำเสนอในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยมี นายศุภชาติ ถนอมมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานในกิจกรรมการ เตรียมความพร้อม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ ทั้ง ๙ โรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.๘ ประกอบด้วย นางสุภาพ สิทธิสังข์ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง  
Comments