ผล O-NET สพม.8

โพสต์11 เม.ย. 2556 00:18โดยนายสุโขทัย ทองกลม

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 8 กลุ่มสาระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 กับ ปีการศึกษา 2554
กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 8 กลุ่มสาระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 กับ ปีการศึกษา 2554
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 8 กลุ่มสาระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 กับ ปีการศึกษา 2554


กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8  กลุ่มสาระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ปีการศึกษา 2555  กับ  ปีการศึกษา 2554กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  8  กลุ่มสาระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ปีการศึกษา 2555  กับ  ปีการศึกษา 2554