นิเทศ ติดตามโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

โพสต์26 ม.ค. 2557 20:02โดยนายสุโขทัย ทองกลมวันที่ 13 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8 ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โดยมี นายวรากุล หงส์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและ รับการนิเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้

1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. การดำเนินการสำหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม


Comments