นิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โพสต์26 ม.ค. 2557 20:07โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ 13 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8 ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านคาวิทยาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมี นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องประชุมไพลิน


Comments