นิเทศเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม)

โพสต์7 ก.พ. 2556 19:03โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ ได้นิเทศการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี นายวรรณชัย รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางกาญจนา อาจมังกร รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการซึ่งจะเข้าดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายในการนำเสนอ และมีการบูรณาการองค์ความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีความพร้อมเข้ารับการตรวจเยี่ยมฯ