นิเทศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

โพสต์1 มิ.ย. 2557 05:53โดยนายสุโขทัย ทองกลม
เทพศิรินทร์ ๒๘ พค ๕๗

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. นายคณิต  ชูลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู จำนวน ๕ คน เข้ารับการนิเทศจาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายขนาน ชิตณรงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ซึ่งเป็นคณะนิเทศระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗   การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน