งานสุดยอดบูรณาการ เปิดบ้านพระศรีนครินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

โพสต์20 ก.พ. 2557 01:29โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมงานสุดยอดบูรณาการเปิดบ้านพระศรีนครินทร์ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รูปแบบการจัดงานเป็นนิทรรศการ การแสดงผลงาน และความสามารถของนักเรียน โดยใช้การบูรณาการทุกกลุ่มสาระตามความรู้ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6Comments