งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 วันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2556

โพสต์13 มี.ค. 2556 17:25โดยนายสุโขทัย ทองกลม
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 11 (41st National Book Fair and 11th Bangkok International Book Fair 2013) แสดงและจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา อบรมสัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการ และเวทีการแสดง ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2556 รวมทั้งสิ้น 11 วัน เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

เฉพาะวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ เปิดงานเวลา 15.00 น. และจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมงาน เวลา 18.00 - 21.00 น

- แผนผังบูธ

        Zone : Plenary Hall
 
 
Zone : Atrium
 
 
Zone : C1
 
 
Zone : C2
 
 
Zone : Main foyer
 
 
Zone : Plaza
 
 
Zone : Ballroom & Hall A
 
 
Zone : D