เลขาธิการ กพฐ.แถลงข่าวผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

โพสต์19 มี.ค. 2556 22:02โดยนายสุโขทัย ทองกลม
สพฐ.ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
มีหนังสือคว้ารางวัลดีเด่น ๘ เรื่อง รางวัลชมเชย ๓๙ เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  มีหนังสือได้รับรางวัลดีเด่น  ๘ เรื่อง และรางวัลชมเชย ๓๙ เรื่อง จากหนังสือที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจำนวน ๔๖๐ เรื่อง ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ว่าการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ปีนี้ มีหนังสือส่งเข้าประกวด จำนวน ๔๖๐ เรื่อง ผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลดีเด่นปรากฏว่ามีหนังสือได้รับรางวัลจำนวน ๔๗ เรื่อง

รางวัลดีเด่น ๘ เรื่อง ได้แก่ ประเภทหนังสือสารคดี เรื่อง ศึก ๙ ทัพ ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม ประพันธ์โดยวงเดือน นาราสัจจ์, ชมพูนุท นาคีรักษ์ และสุวรรณา สัจจวีรวรรณ จัดพิมพ์โดยกองทัพบกและธนาคารกสิกรไทย ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง อรุณสวัสดิ์สนธยา ประพันธ์โดยนทธี ศศิวิมล สำนักพิมพ์มติชน ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี เรื่อง ๕๐ เท่า ประพันธ์โดยชีวัน วิสาสะ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บันเทิงคดี) เรื่อง ลูกยางกลางห้วย ประพันธ์โดยคามิน คมนีย์ สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี (สารคดี) เรื่อง อีสานบ้านเฮา ประพันธ์โดยวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง สำนักพิมพ์สารคดี ประเภทหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง เส้นทางนักรบ : นิยายภาพชีวประวัติท่านปัญญานันทภิกขุ ประพันธ์โดยศักดา วิมลจันทร์ ผู้จัดพิมพ์ ห้องสมุดจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ประเภทหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพสำหรับเด็ก เรื่อง มงคลชีวิต ๓๘ ประการ ประพันธ์โดยพระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ และประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก เรื่อง หางไหนกันนะ ประพันธ์โดย ทิพย์วรรณ แสวงศรี สำนักพิมพ์โลกหนังสือ สำหรับรางวัลชมเชยมี ๓๙ เรื่อง

"ภาพรวมของการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีหนังสือส่งเข้าประกวดจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักพิมพ์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กให้การสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของนักเขียนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดที่ต้องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือให้เกิดความกระตือรือร้นและมีจิตสำนึกในการที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณค่า สารประโยชน์ มีความเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ คุณภาพหนังสือที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ทางด้านการพิมพ์มีการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาที่มีความประณีตเหมาะสมทั้งตัวอักษร การออกแบบปก และภาพประกอบ"เลขาธิการ กพฐ. กล่าว./

-----------------------------------------------

ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คลิกที่นี่