กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริงในงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556"

โพสต์7 ก.พ. 2556 19:42โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ด้วยจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2556
และในการจัดงานดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขอความร่วมมือโรงเรียน ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสตริง โรงเรียนละ 1 วง
และขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน(เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประกวดวงดนตรีสตริงในครั้งนี้ด้วย
รายละเอียดและใบสมัครดังแนบ


เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร