โครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการใช้บริการห้องสมุด

โพสต์8 พ.ค. 2556 19:50โดยนายสุโขทัย ทองกลม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปร่วมส่งคลิปวีดีโอ "โครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการใช้บริการห้องสมุด" โดยส่งคลิปผลงานได้ตั้งวันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2556 มีกติกาและเงื่อนไข ดังนี้
กติกาการประกวด 
ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษาและจำนวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร
คลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที และไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งคลิปผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน และสามารถได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล

ในแต่ละคลิปผลงาน ต้องมี ชื่อและโลโก้ สำนักวิทยบริการ(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในคลิปการนำเสนอด้วย โดยสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ในแต่ละคลิปผลงานจะต้องปรากฏสถานที่หรือบริการต่างๆ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้สมัครสามารถติดต่อขอเข้าถ่ายทำภายในห้องสมุดได้ที่ คุณนิติยา ชุ่มมอภัย ตามที่อยู่ด้านล่าง)
ไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV เท่านั้น
นำคลิปวีดิโออัพโหลดลงใน YouTube และ คัดลอก URL ส่งพร้อมใบสมัครมาที่ อีเมล์ theeba@kku.ac.th (เมื่ออัพโหลดผลงานใน youtube แล้ว ให้ตั้งชื่อผลงานว่า “ชื่อคลิป (KKU Library)” และใส่คำอธิบาย (description) ใต้คลิปผลงาน ดังนี้ 1.ข้อมูลที่คณะกรรมการกำหนดให้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 2. ชื่อทีม และผู้เข้าร่วมทีม) และส่งไฟล์วีดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์ข้อมูล ลงแผ่น CD/DVD ระบุชื่อผลงาน-ชื่อทีมส่งมายัง... 
คุณนิติยา ชุ่มอภัย นักเอกสารสนเทศ 
ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ 
อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
เบอร์ติดต่อ 087-2287880
เมื่อทางคณะกรรมการได้รับผลงานของท่านแล้วจะติดต่อกลับไปยังอีเมลล์ของผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัครและส่งผลงาน
ส่งคลิปผลงานได้ตั้งวันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2556
สิ้นสุดการนับยอดวิวผลงานที่ส่งเข้าประกวดในเว็บไซต์ Youtube ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น. โดยคณะกรรมการตัดสินจะยึดยอดวิวที่แสดงในหน้าหลักของแต่ละคลิป
ประกาศผลการตัดสินวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ทางเว็บไซต์การประกวด www.library.kku.ac.th/videocontestและจะส่งอีเมลล์แจ้งไปให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิติยา ชุ่มอภัย อีเมลล์ nitiyach@kku.ac.th โทร. 087-2287880 หรือคุณธีรยุทธ บาลชน อีเมลล์theeba@kku.ac.th โทร. 083-4524779

เงื่อนไขการสมัคร
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกาข้างต้น
คลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนโพสท์ลงหน้า facebook การจัดการประกวด
คลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งหมด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสิทธิ์ที่จะนำมาตัดต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา อย่างชัดเจน
ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงาน ที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก
รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ
การเพิ่มยอดวิววิดีโอคลิปในเว็บไซต์ YouTube ผู้สมัครจะต้องทำการประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส่ ไม่ใช้โปรแกรมหรือสคริปต์ปั่นยอดวิว จำนวนผู้ชมจะต้องเกิดจากบุคคลจริงๆรับชมคลิปนั้น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป ตามลำดับ และจะต้องเปิดระบบแสดงสถิติผู้เข้าชมยอดวิวของยูทูปตลอดเวลา (เป็นค่า Default ของระบบอยู่แล้ว)
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.library.kku.ac.th/videocontest/