เคาะ! สเปกห้องสมาร์ทคลาสรูมสุดหรู ใช้แท็บเล็ตทัดเทียมไอแพด

โพสต์23 มิ.ย. 2557 16:07โดยนายสุโขทัย ทองกลม
23 มิถุนายน 2557 
นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ครั้งที่ 2 ว่า ที่ประชุมได้เชิญ 10 หน่วยงานที่มีงบประมาณในการจัดซื้อแท็บเล็ต รวมถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มาหารือตามที่ฝายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินหารจัดหารูปแบบพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ แทนการแจกแท็บเล็ต
       
       ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม โครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน มาเป็น โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เนื่องจากต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ ปี 2556 และ 2557 และเสนอขอกันงบประมาณ ปี 2556 ในส่วนที่เหลือจากการจัดซื้อแท็บเล็ต โซนที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 1,170 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณจัดซื้อแท็บเล็ต จากเดิมที่แจกเป็นรายบุคคล มาจัดทำห้องสมาร์ทคลาสรูมตามรูปแบบที่ สพฐ. เสนอและให้หน่วยงานที่เหลือ ใช้รูปแบบดังกล่าวเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ในการจัดสร้างห้องสมาร์ทคลาสรูมให้กับโรงเรียนในสังกัดของตนเอง ซึ่งในส่วนของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นทางไอซีที แจ้งว่าได้เตรียมงบประมาณ จำนวน 3,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการวางระบบเข้าไปยังโรงเรียนที่จะจัดทำห้องสมาร์ทคลาสรูม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่

 นายกมล กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบห้องสมาร์ทคลาสรูมที่ สพฐ. เสนอนั้น จะใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับดี โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำหรับนักเรียนจะเลือกใช้คอมพิวเตอร์พกพาที่มีมาตรฐานทัดเทียมไอแพด หรืออาจจะใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่แยกหน้าจอออกมาเป็นแท็บเล็ตได้ ซึ่งราคาท้องตลาดตกเครื่องละประมาณประมาณ 12,000 บาท แต่ถ้าซื้อจำนวนมากคาดว่าจะอยู่ที่เครื่องละ 8,500 บาท โดยห้องสมาร์ทคลาสรูม จะแบ่งเป็น 3 ขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ประมาณ 20 เครื่อง ใช้งบประมาณห้องละ 300,000 บาท โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 40 เครื่อง ใช้งบประมาณ 400,000 บาท และโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 50 เครื่องใช้งบประมาณ 600,000 บาท 
       
       “ถ้าใช้มาตรฐานห้องสมาร์ทคลาสรูมตามนี้ ภายใต้งบประมาณของปี 2557 และปี 2556 ที่เหลือจะจัดสร้างได้ประมาณ 15,000 โรง เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. แต่หากรวมทุกสังกัดน่าจะได้ประมาณ 20,000 โรง อย่างไรก็ตาม สพฐ. จะจัดทำข้อมูลเสนอให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา และ คสช. ชุดใหญ่พิจารณาก่อน ภายในสัปดาห์นี้ หาก คสช. ให้ความเห็นชอบทั้ง 10 หน่วยงานก็จะไปทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณดังกล่าวกับสำนักงบประมาณ” นายกมล กล่าวและว่า ทั้งนี้ ในส่วนของเนื้อหา หรือคอนเทนต์ (Content) ที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้น ได้วิเคราะห์จุดอ่อนจากการทำงานที่ผ่านมาพบว่าเนื้อหาบางวิชาก็มีมากเกินไป ขณะที่บางวิชาก็ไม่ค่อยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เพราะฉะนั้นจะนำบทเรียนดังกล่าวมาปรับปรุงโดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อดำเนินการจัดทำระบบและพัฒนาเนื้อหาต่อไป