การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.8

โพสต์29 ต.ค. 2556 22:04โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ที่ประชุม
 อ.ก.ค.ศ. เขตพื่้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 อนุมัติผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้