การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

โพสต์1 มี.ค. 2556 00:19โดยนายสุโขทัย ทองกลม


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 


ประเมินภายใน ร.รพระแท่นงรัง