การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

โพสต์1 มี.ค. 2556 00:51โดยนายสุโขทัย ทองกลมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 

ประเมินภายใน ร.ร.พังตรุ