การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

โพสต์1 มี.ค. 2556 02:51โดยนายสุโขทัย ทองกลม


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
ประเมินภายใน ร.ร.เทพมงคลรังษี