การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

โพสต์1 มี.ค. 2556 01:50โดยนายสุโขทัย ทองกลม


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
 


ประเมินภายใน ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง