การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

โพสต์1 มี.ค. 2556 02:39โดยนายสุโขทัย ทองกลมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 
ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

ประเมินภายใน ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม