การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

โพสต์1 มี.ค. 2556 17:40โดยนายสุโขทัย ทองกลม
SONY DSC


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ประเมินภายใน ร.ร.กาญจนานุเคราะห์