การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี

โพสต์5 มี.ค. 2556 18:21โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินภายในวิสุทธรังษี

Comments