การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

โพสต์3 มี.ค. 2556 19:54โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินภายในไทรโยคน้อย

Comments