การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

โพสต์3 มี.ค. 2556 18:50โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554

ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินภายไทรโยคมณีกาญจน์

Comments