การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนประชามงคล

โพสต์4 มี.ค. 2556 01:21โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินภายในประชามงคล

Comments