การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม

โพสต์3 มี.ค. 2556 19:36โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินภายในพนมทวนพิทยาคม


Comments