การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

โพสต์7 มี.ค. 2556 18:48โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินภายใเลาขวัญ

Comments