การติดตามตรวจสอบฯ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

โพสต์7 มี.ค. 2556 18:43โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 
 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สพม.8 เข้าติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมินภายในบ่อพลอย

Comments