การเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่เวทีอาเซียน

โพสต์27 มิ.ย. 2556 16:28โดยนายสุโขทัย ทองกลม


อาคารรัฐสภา 2 - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่เวทีอาเซียน จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2