การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

โพสต์27 มิ.ย. 2556 16:23โดยนายสุโขทัย ทองกลม


นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ