การรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

โพสต์14 ม.ค. 2557 20:00โดยนายสุโขทัย ทองกลม


วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ได้เข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจาComments