การประกวดมารยาทไทย และการอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์30 มิ.ย. 2556 06:32โดยนายสุโขทัย ทองกลม


ธนาคารธนชาต เชิญสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1 จนถึงระดับอุดมศึกษา เข้าประกวดมารยาทไทย และการอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖

รายละเอียด http://www.thanachartcsr.com/home.php