การประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตท่ามะกา

โพสต์7 มี.ค. 2557 00:05โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ 5 มีนาคม 2557 สหวิทยาเขตท่ามะกา โดย นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตท่ามะกา ร่วมกับคณะกรรมการสหวิทยาเขตฯ ประชุมร่วมกัน ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เพื่อจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ามะกา และจัดทำโครงการส่งเสริมขวัญ กำลังใจ ครูและบุคลากรโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ามะกา โดยจัดศึกษาดูงานภาคใต้ เดือนมิถุนายน 2557

Comments