การประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556

โพสต์6 ม.ค. 2557 00:41โดยนายสุโขทัย ทองกลม

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. - 16.00น. ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยนายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้จัดประชุม "การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 120 คน จาก 55 โรงเรียน  
กิจกรรมการประชุม ได้แก่ การบรรยายพิเศษ การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์สอบและสนามสอบ การส่งข้อมูลการสอบ O-NET และ ปฏิบัติการจัดกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556Comments