การประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนดี มีคุณภาพ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

โพสต์20 มี.ค. 2557 19:39โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 

       วันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนดี มีคุณภาพ ณ ผางามรีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีศึกษานิเทศก์ดวงแข จงเจริญและคณะ เป็นวิทยากร
 
Comments