การแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

โพสต์19 มิ.ย. 2556 05:54โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สมาคมประกันชีวิตไทย และโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและเยาวชน (สพศ.) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดการแข่งขัน“เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการการเงินส่วนบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  รายละเอียดการเข้าแข่งขัน >>คลิก

 ขอเชิญครูผู้สอนจากสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมงานสัมมนา  "ประเด็นเด็ดเศรษฐศาสตร์: รู้ เข้าใจ อนาคตสดใส" เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ ครั้งที่ ๕ ในวันอังคารที่ ๑๖ ก.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒สมัครได้แล้ววันนี้ - ๕ ก.ค. ๕๖ ผู้สนใจสมัคร >>คลิกที่นี่ 
พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียนสมัครอบรม ๑๐๐ ท่านแรก รับฟรีทันที Happy Retirement Guide (คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ)