การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี ๒๕๕๖ (Impromptu Speech 2013)

โพสต์21 พ.ค. 2556 00:49โดยนายสุโขทัย ทองกลม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กำหนดจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี ๒๕๕๖ (Impromptu Speech 2013) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ ห้องศูนย์ SEAR (อาคาร ๑)  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ทึ้งนี้ โรงเรียนทุกสังกัดที่สนใจ ทั้งในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ส่งใบสมัครไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ (สพม.๘)  ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  หรือ ติดต่อสอบถามที่หมายเลข ๐๘๑-๘๔๔-๓๔๐๒