เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โพสต์5 พ.ย. 2556 20:00โดยนายสุโขทัย ทองกลม

 เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศร่วมกิจกรรม " ตลุยเกมการเงินกับกิจกรรม SET Junior Financial Club " กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายละเอียดดังเอกสารแนบ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.tsi-thailand.org/SETJFC หรือกรอกแบบตอบรับกลับมายังตลาดหลักทรัพย์ ทางโทรสาร หมายเลข 02 654 5280 หรือ e-Mail :SET_JFC@set.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทวิดา (พี่จิ๊กกี่ ) โทร 02 229 2731 หรือ คุณชนิดา (พี่ฝน) โทร 02 229 2718