บุคลากร สพม.๘ ร่วมงานเสวนา “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ประจำปี ๒๕๕๖

โพสต์14 พ.ย. 2556 13:20โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี    นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) นายทนงสิทธิ์  แสงเรือง ผู้แทนคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นายนิวัตร  วงศ์วิลัย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
น.ส.พัฒน์สรณ์  แยกผิวผ่อง ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายกฤษฎา คำอาจ              
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายโรจน์  สุภานนท์ชัย นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมเสวนาการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ประจำปี ๒๕๕๖ 
 

การเสวนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากภาคกลางและภาคตะวันออกทั้ง ๖๐ เขต โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการเสวนา  "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ" "แนวคิดสู่การพัฒนา ปัญหาไม่ใช่อุปสรรค" และ "สรุปและเสวนาก้าวไปข้างหน้า พัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืน"

Richmond 13-14Nov56