เบญจมราชูทิศ ราชบุรี &กาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนนิติบุคคลรุ่น 2

โพสต์19 เม.ย. 2556 02:13โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง 58 แห่ง เพื่อบริหารงานในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของ สพฐ. ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น ทั้งงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณนั้น ปรากฏว่า โรงเรียนนิติบุคคล ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ดังนั้น สพฐ. จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ รุ่นที่ 2 อีก 56 แห่ง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 29 แห่ง ดังนี้ รร.อนุบาลกาญจนบุรี รร.อนุบาลขอนแก่น รร.สฤษดิเดช รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รร.อนุบาลชัยภูมิ รร.บ้านสันโค้ง รร.อนุบาลตรัง รร.ราชประสิทธิ์ รร.อนุบาลนนทบุรี รร.อนุบาลบุรีรัมย์ รร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ รร.อนุบาลปทุมธานี รร.อนุบาลปัตตานี รร.อนุบาลพังงา รร.อนุบาลพิจิตร รร.จ่าการบุญ รร.อนุบาลเพชรบุรี รร.เพชรบูรณ์ รร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน รร.อนุบาลลพบุรี รร.อนุบาลลำพูน รร.อนุบาลศรีสะเกษ รร.อนุบาลสกลนคร รร.อนุบาลสตูล รร.อนุบาลสุโขทัย รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี รร.อนุบาลวัดอ่างทอง รร.อนุบาลอุดรธานี และ รร.อนุบาลอุตรดิตถ์ 


เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า โรงเรียนมัธยมศึกษา 27 แห่ง ได้แก่ รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รร.โพธิสารพิทยากร รร.วัดนวลนรดิศ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 2 รร.สตรีวิทยา 2 รร.สตรีศรีสุริโยทัย รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ รร.สระบุรีวิทยาคม รร.กาญจนานุเคราะห์ รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รร.ศรียาภัย รร.กัลยาณีศรีธรรมราช รร.พัทลุง รร.สภาราชินี รร.สตรีภูเก็ต รร.มหาวชิราวุธ สงขลา รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รร.พนัสพิทยาคาร รร.อุดรพิทยานุกูล รร.ขอนแก่นวิทยายน รร.สตรีศึกษา รร.บุรีรัมย์พิทยาคม รร.สิรินธร รร.สตรีศรีน่าน รร.นารีรัตน์ และ รร.อุตรดิตถ์ดรุณี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรุ่นนำร่องจะมีโรงเรียนนิติบุคคล ทั้งหมด 114 แห่งทั่วประเทศ.


--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 เม.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :     บทสรุปสำหรับผู้บริหารComments