12 ทักษะเด็กไทยในอนาคต

โพสต์21 มี.ค. 2556 17:21โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ ได้สรุปเบื้องต้นร่างทักษะของเด็กไทยในอนาคตที่อยากเห็นจากหลักสูตรการศึกษาไทย ซึ่งมี 12 ทักษะ ดังนี้

1. ทักษะในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถหาความรู้ใหม่ได้ตลอดชีวิต
2. มีกระบวนการคิดแบบพิเคราะห์
3. มีความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการเผชิญปัญหา หาแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหา
5. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการดำรงชีวิตในยุคใหม่
6. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
7. มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
8. มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
9. มีทักษะในการครองสติ เสริมสร้างจิตปัญญาและความดี
10. มีทักษะความเป็นไทย ซึ่งสามารถใช้ดำรงตนในโลกยุคใหม่
11. มีทักษะประชาธิปไตย เคารพความคิดและความเห็นที่แตกต่าง สามารถบริหารความขัดแย้งได้ และ
12. มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีความเป็นผู้ประกอบการและการมีอาชีพที่มีคุณภาพ

"12 ทักษะดังกล่าวดึงมาจากสิ่งที่หลายคนต้องการอยากจะเห็นในเด็กศตวรรษที่ 21 และเป็นสิ่งที่เด็กไทยยังขาดอยู่ โดยจะใช้เป็นแนวทางในการยกร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ที่กำหนดโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาด้านวิชาการ กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมประกอบหลักสูตรอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะนำร่างนี้เผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาสรุปเป็นร่างที่สมบูรณ์ต่อไป" ที่ปรึกษา รมว.ศธ.กล่าว.

ขอบคุณ ข้อมูล+ภาพจาก >>> เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 มี.ค. 2556 (กรอบบ่าย)

ที่มาของข่าว : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง วันที่ 21 มีนาคม 2556