วิดีโอ YouTubeพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานไอที

พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่ศึกษาอย่างจริงจัง ในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทรงเห็นความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่ง ทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในด้านส่วนพระองค์นั้น ทรงศึกษาคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะงดงาม เพื่อแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆ และทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชภารกิจต่างๆ ทั้งยังทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. ด้วยคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อทรงอวยพรปวงชนชาวไทยเป็นประจำทุกปี ด้วยฟ้อนท์ที่ทรงประดิษฐ์เอง นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานส่วนพระองค์ทางด้านดนตรี โดยทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการป้อนโน้ตเพลงและเนื้อร้อง โดยทรงศึกษาวิธีการใช้เครื่องและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องด้วยพระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงตั้งพระทัยในการประดิษฐ์อักษรภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาไทย คือภาษาสันสกฤต และทรงศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แสดงตัวเทวนาครี อันมีรากมาจากศาสนาฮินดู บนจอภาพ ซึ่งจัดทำได้ยากกว่าตัวอักษรภาษาไทย และทรงสนพระทัยศึกษาในการพัฒนา Software ต่างๆ ทรงสร้างโปรแกรมใหม่ๆ ความใฝ่พระทัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำให้งานพัฒนาประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่น ดำเนินไปอย่างทันโลก ทันเหตุการณ์ ประดุจการเปิดหน้าต่างบานใหญ่ให้ข้อมูลข่าวสารนำทางงานพัฒนาเพื่อประโยชน์ สุขของมหาชนอย่างแท้จริง
 

การส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพเยาวชน

Promoting social learning and improvement youth

หนังสั้น ด เด็ก ช ช้าง
ด.เด็ก ช.ช้าง ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รัตน์ เปสตันยี ถือเป็นงานระดับ masterpiece อย่างแท้จริง หนังเล่าเรื่องของนักเรียนห้องหนึ่งที่ได้รับคำสั่งให้วาดรูปสัตว์ส่งคุณครู

มีหลายคนวาดรูปสัตว์ต่างๆออกมาหลายชนิดทั้งยีราฟ ปลา ฯลฯ แต่คุณครูก็ต้องสะดุดกับผลงานของเด็กชายคนหนึ่งที่วาดรูป ช้าง ออกมาได้สวยงามมาก คุณครูใช้เวลาพินิจพิจารณารูปนั้นอยู่พอสมควร จนกระทั่งตัดสินใจเขียนคะแนน 10 คะแนนลงไปบนสมุดของเด็กคนนั้น แต่เมื่อลองพิจารณารูปช้างอีกครั้งและเปรียบเทียบกับงานเก่าๆในสมุดของเด็กชาย คุณครูก็ตัดสินใจลบคะแนนออก และเรียกตัวเด็กชายมาถาม "เธอวาดรูปนี้ด้วยตัวเองหรือเปล่า" "เธอให้พี่ชายเธอวาดหรือเปล่า"

เมื่อเด็กชายยืนยันว่าเขาวาดรูปด้วยตัวเอง คุณครูได้ถามคำถามนั้นซ้ำอีกหลายรอบ พร้อมกับยืนยันว่าไม่มีทางที่เด็กจะวาดรูปออกมาได้สวยขนาดนี้ ทั้งยังเอาสมุดของเด็กชายไปให้เพื่อนร่วมห้องดู

ไม่มีใครคิดว่าเด็กชายเป็นผู้วาดรูปช้างด้วยตนเอง คุณครูจึงบังคับให้เด็กชายวาดรูปใหม่ให้เสร็จภายในชั่วโมง (ภายใต้สายตาของคุณครูและเพื่อนร่วมห้องที่คอยกดดัน)


posted on 03 Sep 2010 13:28 by keaaaa : http://keaaaa.exteen.com
/20100903/entry
 
 
 
Comments