ฟรี ! สร้าง slideshow

โพสต์3 ต.ค. 2554 15:59โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ฟรีและง่าย  กับการสร้าง  slideshow ซึ่งโชว์แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งของรูปภาพ สไตล์ “Indiana Jones” สามารถใส่เสียงเพลงประกอบ และแบ่งปันให้เพื่อนได้อย่างสะดวกในหลายช่องทาง     1.ไปที่ http://tripwow.tripadvisor.com/
    2.คลิก  Create a Slideshow หรือ ปุ่ม Create your FREE Slideshow      3. คลิกเลือก theme
     4. คลิกปุ่ม Continue


 
     5. เลือกแหล่งรูปภาพ ในที่นี้เลือกรูปภาพจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกปุ่ม Upload
     6. คลิกปุ่ม Click to upload 


  
     7.  เลือกรูปภาพ
     8.  คลิกปุ่ม Open 

     9. พิมพ์ชื่อเมือง (จังหวัด) สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง     10.  กรอกชื่อ ชื่อ Slideshow  ชื่อบุคคลในรูป เลือกเพลงประกอบ และเลือก theme (เปลี่ยนแปลงจากที่เลือกไว้ในข้อ 3 ได้)
    11.  คลิกปุ่ม Done


  

    
    12.  

    13.      14. 


    15.  


    16. 


    17. 


    18.  

แหล่งสร้าง slideshow