ง่ายและฟรี แปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพวาด ด้วยโปรแกรม FotoSketcher

โพสต์31 พ.ค. 2555 21:36โดยนายสุโขทัย ทองกลม

F
otoSketcher เป็นโปรแกรมฟรี บนระบบปฏิบัติการ Microsoft  Windows ทั้ง  XP, Vista และ 7โดยสามารถแปลงภาพถ่ายดิจิตอลให้เป็นภาพวาดดินสอ ภาพวาดสีน้ำ ภาพวาดสีน้ำมัน ภาพวาดปากกา ภาพวาดหมึก และการ์ตูนกว่า 20 รูปแบบ โดยอัตโนมัติ ในเวลาเพียงไม่กี่คลิกเมาส์   นอกจากนั้นยังสามารถปรับปรุงภาพถ่ายต้นฉบับด้วยเครื่องมือที่ง่าย ทั้งเพิ่มความคมชัด, เพิ่มความสว่าง,สีสัน เพิ่มกรอบรูปและข้อความ โปรแกรม FotoSketcher อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย

แปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพวาด