ศึกษาเว็บไซต์จาก url ที่ได้จากเอกสารการเรียนรู้ดิจิตัลเทคโนโลยี ฯ และตัวอย่าง Website แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกในไฟล์แนบด้านล่าง  ส่งไฟล์ที่บันทึกแล้วไปยัง  naipagorn@hotmail.com
( คลิก ปุ่ม Download   ด้านล่างขวาของหน้านี้ เพื่อ Download แบบบันทึก มาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราก่อน  แล้วจึงเปิดแบบบันทึก ซึ่งเป็น Document ขึ้นมากรอก ....จะสะดวกกว่าการคลิกที่ ชื่อแบบบันทึกการศึกษาWebsite.doc  ด้านล่างซ้าย )
ĉ
นายสุโขทัย ทองกลม,
30 ม.ค. 2560 00:25