สพม.เขต 1 [กรุงเทพฯ]                                   http://www.sesao1.go.th    
                สพม.เขต 2 [กรุงเทพฯ]                             http://www.secondary2.obec.go.th
                สพม.เขต 3 [นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา]                             http://www.sesao3.go.th 
                สพม.เขต 4 [ปทุมธานี-สระบุรี]                             http://www.ssps4.go.th/ssps4/ 
                สพม.เขต 5 [สิงห์บุรี-ลพบุรี-อ่างทอง-ชัยนาท]                     http://www.secondary5.obec.go.th/sec5/  
                สพม.เขต 6 [ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ]                             http://sesa6.brr.ac.th   
                สพม.เขต 7 [ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว]                     http://www.spm7.go.th/   
                สพม.เขต 8 [ราชบุรี-กาญจนบุรี]                     http://www.sesao8.go.th/sesao/   
                สพม.เขต 9 [สุพรรณบุรี-นครปฐม]                      http://www.mathayom9.net   
                สพม.เขต10 [เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร]     http://www.sesa10.go.th    
                สพม.เขต11 [สุราษฏร์ธานี-ชุมพร]                             http://www.secondary11.go.th   
                สพม.เขต12 [นครศรีธรรมราช-พัทลุง]                     http://www.sea12.org 
                สพม.เขต13 [ตรัง-กระบี่]                                     http://www.matthayomtrang.net
                สพม.เขต14 [พังงา-ภูเก็ต-ระนอง]                             http://www.sesao14.org
                สพม.เขต15 [นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา]                     http://www.mathayom15.org
                สพม.เขต16 [สงขลา-สตูล]                             http://www.scc15.go.th
                สพม.เขต17 [จันทบุรี-ตราด]                             http://chantrad.go.th
                สพม.เขต18 [ชลบุรี-ระยอง]                             http://www.spm18.go.th
                สพม.เขต19 [เลย-หนองบัวลำภู]                     http://www.sesao19.go.th
                สพม.เขต20 [อุดรธานี]                                     http://www.sesa20.go.th
                สพม.เขต21 [หนองคาย]                                     http://www.secondary21.go.th
                สพม.เขต22 [นครพนม-มุกดาหาร]                             http://www.secondary22.obec.go.th
                สพม.เขต23 [สกลนคร]                                     http://www.sesarea23.go.th
                สพม.เขต24 [กาฬสินธุ์]                                     http://www.ssksn.go.th
                สพม.เขต25 [ขอนแก่น]                                     http://www.kksec.go.th
                สพม.เขต26 [มหาสารคาม]                             http://www.tsemk.net
                สพม.เขต27 [ร้อยเอ็ด]                             http://www.mty26.go.th
                สพม.เขต28 [ศรีสะเกษ-ยโสธร]                     http://www.mskyt28.info
                สพม.เขต29 [อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ]                     http://www.mathayom28.go.th
                สพม.เขต30 [ชัยภูมิ]                             http://www.cpmsec-ed.org
                สพม.เขต31 [นครราชสีมา]                             http://www.mattayom31.go.th
                สพม.เขต32 [บุรีรีมย์]                             http://www.ssbr.go.th
                สพม.เขต33 [สุรินทร์]                             http://www.mcdssurin.org
                สพม.เขต34 [เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน]                             http://www.secondary34.go.th
                สพม.เขต35 [ลำปาง-ลำพูน]                             http://61.19.255.3
                สพม.เขต36 [เชียงราย-พะเยา]                             http://www.secondary36.obec.go.th
                สพม.เขต37 [แพร่-น่าน]                                     http://www.spm37.com
                สพม.เขต38 [สุโขทัย-ตาก]                             http://www.ssec37.in.th
                สพม.เขต39 [พิษณุโลก-อุตรดิตถ์]                             http://www.secondary39.go.th
                สพม.เขต40 [เพชรบูรณ์]                                     http://www.smphet.ob.tc 
                สพม.เขต41 [กำแพงเพชร-พิจิตร]                     http://www.secondary41.go.th
                สพม.เขต42 [นครสวรรค์-อุทัยธานี]                             http://www.secondary42.obec.go.th